Color

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ (LMS) ALTYAPI SAĞLAYICILIĞI

Öyle bir altyapı düşünelim ki, kullanımda olduğu andan itibaren tüm uzaktan eğitim faaliyetlerinizin operasyonel süreçleri verimli bir yönetim tarzına sahip olsun. E-ticaret desteğinden birçok türde eğitsel içerik sunabilmeye, mail/sms otomatizasyonundan senkron etkileşimli sanal sınıf entegrasyonuna, oyunlaştırma yaklaşımlarının uygulanabilirliğinden kişiselleştirilmiş-uyarlanabilen bir öğrenme ortamının yaratılabilmesine kadar esnek ve güçlü bir modüler altyapıyı özel amaçlarınıza uygun olarak sağlıyoruz. İnovatif fikirlerinizle beraber, kurum içi online eğitim ihtiyaçlarınız ya da uzaktan eğitim girişimi oluşturmaya yönelik hayalleriniz için çalışıyoruz.