Color

TKDK 27001 EĞİTİMİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçilik Eğitimi kapsamında eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitim organizasyonunun gerçekleştirilmesi faaliyetinde bulunulmuştur.