Color

PROCTORING ÇÖZÜMLERİ

PROCTORING ÇÖZÜMLERİ

Eğitim alanı sürekli olarak değişmektede, özellikle online değerlendirmelerde akademik dürüstlüğü koruma konusunda yeni zorluklar sunmaktadır. Proctoring çözümlerine olan ilgi, piyasa analizlerine göre 2030'a kadar 10 katın üzerinde bir taleple karşı karşıya olacağı belirtilmektedir. Bu talepteki artış, çevrimiçi değerlendirmelerdeki dürüstlük ve akademik usulsüzlüklerle ilgili artan endişeleri de göstermektedir. 

PROCTORING (ÇEVRİMİÇİ GÖZETLEME) NEDİR?

Geleneksel sınıf ortamında, gözetmen sınav kurallarına uyulmasını sağlamak ve akademik dürüstlüğü korumakta önemli bir rol oynar. Çevrimiçi gözetim, bu gözetleme eylemini uzaktan ya da belirlenmiş bilgisayar laboratuvarlarında yapılan değerlendirmeleri güvence altına alacak şekilde genişletir. Dijital gözetim, çevrimiçi değerlendirmelerin ötesine geçer ve fiziksel sınıflar gibi geleneksel ortamlarda da geçerlidir. Bu, özellikle çok sayıda öğrencinin bulunduğu durumlar, kamusal sınavlar veya gözetmenlerin tüm sınava girenleri tanımadığı durumlar için değerlidir. Dijital gözetimi geleneksel sınav ortamlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre ederek, eğitim kurumları akademik dürüstlüğü korurken teknolojinin doğruluğundan ve etkinliğinden faydalanır.

Ayrıca, çevrimiçi gözetim çözümleri, eğitimcilere öğrenci performansı ve sınav davranışlarına dair değerli veriler ve içgörüler sunar. Kapsamlı analizler aracılığıyla eğitimciler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini, öğrenme modellerini daha iyi anlar ve böylece çeşitli akademik ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılayacak öğretim stratejileri geliştirebilir.

Proctoring Türleri

  • Canlı Gözetim – Canlı gözetim, çevrimiçi sınavlar sırasında öğrenciler ve gözetmenler arasında gerçek zamanlı bir video bağlantısı kurar. Tek bir gözetmen, bir grup öğrenciyi izler ve öğrencilerin başka yönlere bakması veya telefon kullanması gibi usulsüzlükler tespit edildiğinde müdahale eder. Bu yaklaşım, güvenli ve kontrol edilen bir sınav ortamı sağlar.
  • Otomatik Gözetim – Otomatik gözetim, çevrimiçi sınavlar sırasında ileri algoritmalar, yüz tanıma ve ses analizi ile güvenliği ve doğruluğu artırır. Düzensizlikleri etkin bir şekilde tespit eder ve gözetmenleri uyarır, böylece hızlı müdahaleye olanak tanır. Gözetmenler, oda gürültüsü gibi uygun olmayan faaliyetler konusunda bilgilendirilir, sürekli insan gözetimi olmaksızın etkili bir denetim sağlanır.
  • Kayıtlı Gözetim – Kayıtlı gözetim tamamen otomatiktir ve sınav oturumunun tamamını, öğrencinin ekranını, sesini ve web kamerası görüntüsünü kaydeder. Canlı gözetimden farklı olarak, gözden geçirenleri belirli zaman damgalarında olağandışı aktiviteyi kontrol etmeye yönlendirir, böylece inceleme süresinden tasarruf sağlar. Dürüst olmayan hareketleri tespit etmede etkili olmasına rağmen, gerçek zamanlı etkileşim veya hemen müdahale yeteneği yoktur."

Proctoring yazılımı hile yapmayı nasıl önleyebilir?

  • Sürekli kimlik doğrulama: Sıkı bir tanımlama ve doğrulama süreci kullanarak, gözetim, tüm sınav boyunca kullanıcıların kimliklerinin sürekli olarak doğrulanmasını sağlar, taklit riskini azaltır ve sınav sürecinin bütünlüğünü güçlendirir.
  • Gerçek zamanlı uyum izleme: Gözetim, web kamerası ve ses teknolojisini kullanarak sınav esnasında aday davranışlarını aktif olarak gözlemler. Bu, sınav boyunca kurallara sıkı sıkıya uyulmasını sağlar, tespit edilen sapmalar için anında uyarılar tetiklenir ve gözetmenler tarafından hızlı müdahaleye olanak tanır.
  • Detaylı sonrası-test raporlaması: Gözetim, izleme sürecini ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı son-sınav raporları üretir. Bu raporlar, kimlik doğrulama kontrol noktalarını ve olası veya doğrulanmış uyumsuzluk örneklerini içerir, eğitimcilere bilinçli karar verme ve değerlendirme sürecinde şeffaflığı sürdürme konusunda değerli içgörüler sunar.
  • Mevcut çevrimiçi sınav yazılımıyla entegrasyon: Gözetim çözümleri, mevcut çevrimiçi sınav yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon sunar, uyumluluğu artırır ve değerlendirme altyapısına anti-hile önlemlerinin dahil edilmesini kolaylaştırır.
  • Minimum manuel müdahale ile sağlam otomasyon: Gözetim, sağlam otomasyonu kullanarak manuel müdahale ihtiyacını en aza indirir. Bu özellik, izleme süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği ve güvenilirliği artırır, insan hatasının olasılığını azaltır ve hileli faaliyetlere karşı dirençli güvenli bir çevrimiçi sınav ortamı yaratır.

SİMLAB, proctoring çözümünü sorunsuz bir şekilde entegre ederek, eğitimcilerin ve öğretim kurumlarının çevrimiçi değerlendirmeler sırasında akademik dürüstlüğü koruma kapasitelerini artırır. 

Detaylar için iletişime geçiniz. 

proctoring çözümleri