Color

EĞİTSEL İÇERİK GELİŞTİRME

Öğretim amaçlı hedeflerinize yönelik olarak ihtiyaç, hedef kitle ve içerik analizi çalışmalarını konu-alan uzmanları ve akademik çevreyle işbirliği halinde yürütüyor ve bunun ışığında  öğretim tasarımı yaklaşımlarına uygun olarak teknik kapasitemizle teknolojik çıktı formatları ya da platformları fark etmeksizin e-öğrenme altyapılarına uyumlu simülasyonlar, iki boyutlu ve üç boyutlu animasyonlar-görselleştirmeler ve etkileşimli öğrenme nesneleri geliştiriyoruz.