Color

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kurumsal amaçlarınıza uygun olarak operasyonlarınızı verimli hale getirmek adına süreçleriniz içerisinde teknolojinin katkısıyla hizmet içi eğitimlerinizi alışkanlık haline getirelim. Danışmanlık hizmetimiz kapsamında;

  • Amaç, Hedef Kitle ve Sahip Olunan Dinamizmin Analizi
  • Eğitsel İçerik Analizi
  • Çözümün Taslak Tasarımı
  • Çıktıyı Geliştirme
  • Ölçümleme
  • Revizyon
faaliyetleriyle hedef odaklı olarak teknoloji trendleri ve akademik eğilimlerle operasyonel dinamizminizi verimli kılacak yöntemleri ortaya koyabiliriz.